NATJEČAJ ZA PRIČU ZA DJECU

NATJEČAJ ZA PRIČU ZA DJECU

 

Povodom Novogradiškog glazbenog ljeta POUMAR i TZGNG raspisuju Natječaj za najbolju priču za djecu (kratku priču, bajku, basnu) čiji je sadržaj namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima nižih razreda osnovne škole (u daljnjem tekstu Natječaj). Tema je glazba.

Na Natječaj se mogu prijaviti autori stariji od 18 godina.

Autori na Natječaj šalju jednu priču koja ne smije prelaziti 18 000 znakova s razmacima.

Priča treba biti napisana na hrvatskom jeziku; treba biti lektorirana te ne smije biti ranije objavljena.

Priča treba biti napisana na računalu u formatu .doc ili .docx, ime dokumenta mora biti istovjetno naslovu priče, a osim nadimka (nicka, lozinke) kojim se potpisuje priča, nikakvi podatci o autoru se ne smiju navoditi. Dokument treba biti napisan oblikom slova Times New Roman, veličine 12, a prored treba biti 1,5.

Priče se šalju isključivo elektroničkom poštom na adresu: prica.natjecajng@gmail.com

U tekstu e-poruke autori obavezno trebaju navesti ime i prezime, adresu stanovanja, godinu rođenja i nadimak kojim potpisuju priču, a priču priložiti u privitku. Kao predmet poruke molimo navesti naslov priče. POUMAR će osobne podatke autora koristiti isključivo u identifikacijske svrhe za potrebe provedbe Natječaja u skladu s odredbama zakonskih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za prijavu priča je od 15. 6. 2023. – 15. 7. 2023. u 17:00 sati.

Temeljem odabranih priča napravit ćemo pričaonicu te radionicu kamišibaj kazališta.

Priča/e odabrana/e od strane žirija bit će objavljena/e u tiskanom obliku.

O rezultatima natječaja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni putem e-maila.

Radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir.

Nelektorirani radovi neće se uzimati u obzir.

Tekstovi odabranih autora bit će honorirani ovisno o broju odabranih priča.

Slanjem svog rada autor/ica pristaje na gore navedene uvjete natječaja.